Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Strzelcach wraz z zakupem pomocy dydaktycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-222/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Marcinowice

Wartość ogółem: 78498,19

Wydatki kwalifikowalne: 78498,19

Dofinansowanie: 78498,19

Dofinansowanie UE: 66723,46

Nazwa beneficjenta: Gmina Marcinowice

NIP beneficjenta: 8842365290

Kod pocztowy: 58-124

Miejscowość: Marcinowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/20/2012

puda minister, ogłaszamy katowice, doposażenie stanowiska pracy co można kupić, komfort mielec, tablice unijne, kuke, kontrakt socjalny z osobą bezrobotna wzór wypełniony, erasmus cv, co to jest ailurofobia, wykorzystana kwota wolna od zajęcia co to znaczy, oceń słuszność stwierdzenia mówiącego o tym że w wypadku reakcji silnie, szkolenie cnc, wsparcie w starcie 2019, up leżajsk, uszczegóławia, programy startowe, w pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o 60 chłopców, karta projektu przykład, kałówka, urząd administracji rządowej, www.tygodnik.pl

yyyyy