Zajęcia dodatkowe – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-311/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Starogard Gdański

Wartość ogółem: 244904

Wydatki kwalifikowalne: 244904

Dofinansowanie: 244904

Dofinansowanie UE: 208168,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Starogard Gdański

NIP beneficjenta: 5922079828

Kod pocztowy: 83-200

Miejscowość: Starogard Gdański

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/30/2011

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013

orsay galeria północna, urząd marszałkowski toruń ochrona środowiska, kredyty obrotowe, domy wągrowiec, urząd gminy kożuchów, olga malinkiewicz rodzice, żłobek zambrów, przedszkole nr 2 bielsko, zsp1 koluszki, spis.gov.pl logowanie przez pesel, składzie, gorzów wielkopolski województwo, poznan głowny, oddzielna kartka w książce krzyżówka, agnieszka sidor, pp6 wodzisław, wniosek o progi zwalniające wzór, wnioski o dotacje unijne, ngo praca warszawa, komfort gostyń, drzwi zewnętrzne spełniające wymogi czyste powietrze

yyyyy