Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Systemie Indywidualnego Nauczania Symultanicznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-105/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 349598

Wydatki kwalifikowalne: 349598

Dofinansowanie: 349598

Dofinansowanie UE: 297158,3

Nazwa beneficjenta: Collegium Gostynianum – Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kazimierza GOstyńskiego w Lublinie

NIP beneficjenta: 9460000940

Kod pocztowy: 20-356

Miejscowość: 356

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

chełmsko, szkoła podstawowa nr 17 nowy sącz, ile osób w pociągu koronawirus 2021, pup mielec pl, biznes gov.pl, plusb, co może wspólnota mieszkaniowa, dofinansowanie na zasiedlenie 2017, do klubu tecza nalezy 10 procent wszystkich dziewczat, nr., na sygnale odcinek 351, długofalowa granica zjawiska fotoelektrycznego, biblioteka raczyńskich wypożyczalnia

yyyyy