Zajęcia językowe dla najmnłodszych jako sposób upowszechniania edukacji przedszkolnej na wsi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-266/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 94788

Wydatki kwalifikowalne: 94788

Dofinansowanie: 93318,79

Dofinansowanie UE: 80569,8

Nazwa beneficjenta: Zbigniew Kokoszka Centrum Edukacji – Szkoła Języków Obcych „ARKANA”

NIP beneficjenta: 8651260491

Kod pocztowy: 37-450

Miejscowość: Stalowa Wola

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

do ue należy tylko część tego wyspiarskiego kraju, pcpr oława, pup ustrzyki dolne, rozliczenie dotacji z pup po 12 miesiącach, program gospodarczy konfederacji, kursy programowania wrocław, wózki systemowe, pustostany wrocław, kluby seniora, uzupełnij tabelę wpisz w pierwszej kolumnie nazwę środowiska które uznawano, kurs euro 30.09.2021, euco opinie negatywne, wyświetlana klawiatura, dofinansowanie do niani 2022, przedszkolaki

yyyyy