Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-280/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 2632460

Wydatki kwalifikowalne: 2632460

Dofinansowanie: 2632460

Dofinansowanie UE: 2237591

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

NIP beneficjenta: 6340010147

Kod pocztowy: 40-098

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

pomoc w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności, zdjęcia w tunelu warszawa, zakład karny środa wielkopolska, filmiki krula juliana, centrum przesiadkowe pszczyna, praca jako niania legnica, mazowia eu, argumenty za przedłużeniem umowy o pracę, umowa powierzenia przetwarzania danych, www sekap pl, projekty mebli ogrodowych pdf, kangurek 2021, ustawa o rynku pracy 2019, zsp5 piotrków

yyyyy