Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-180/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Starogard Gdański

Wartość ogółem: 393804

Wydatki kwalifikowalne: 393804

Dofinansowanie: 334733,4

Dofinansowanie UE: 334733,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Starogard Gdański

NIP beneficjenta: 5922079828

Kod pocztowy: 83-200

Miejscowość: Starogard Gdański

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015

slowopodlasia pl, wydłużenie, przedszkola wrocław rekrutacja, hospicjum łódź, urząd pracy łuków oferty, lubuska kolej regionalna, cez chorzów, najmniejsze miasto w polsce 2020, upoważnienie do podpisywania dokumentów wzór, turystyka gov, uzdrowisko koło rymanowa, testowanie rowerów, czy zasadnicza szkoła zawodowa przyzakładowa wlicza się do emerytury, miasto bez dworca

yyyyy