Zajęcia pozalekcyjne szansą rozwoju

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-021/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik – miasto

Wartość ogółem: 330675

Wydatki kwalifikowalne: 330675

Dofinansowanie: 330675

Dofinansowanie UE: 281073,75

Nazwa beneficjenta: Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

NIP beneficjenta: 7150201353

Kod pocztowy: 23-210

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

parki wodne mazowieckie, immersja rp, niebieski znak, strona wp, skutkiem decyzji podjętych na kongresie wiedeńskim było utworzenie, opisz jakie korzyści w przyszłości może przynieść, macleod badanie kliniczne pdf, lss lublin, portal podatkowy, fundusze ue 2021, wypełnienie wniosku o dopłaty bezpośrednie 2022, dotacja unijna na otwarcie firmy 2022, wyplaty doplat 2021, pożyczka lublin, młody rolnik punkty, urząd miasta krakowa wielicka godziny, złotów domy na sprzedaż, współczynnik restytucji, dotacje na agroturystykę, dzialanie

yyyyy