Zakątek Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-024/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Rajcza

Wartość ogółem: 233216,4

Wydatki kwalifikowalne: 233216,4

Dofinansowanie: 198233,94

Dofinansowanie UE: 168498,85

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

NIP beneficjenta: 6342355778

Kod pocztowy: 40-743

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

bezzwrotna dotacja na quada, ukryta prawda odcinek 676, powiatowy urząd pracy kościerzyna, dotacja dla mikroprzedsiębiorstw 2021, cześć lubelszczyzny z parkiem narodowym, miasto w powiecie płońskim, biblioteka starachowice, magdalena orczykowska, rekrutacja przedszkola wrocław, kto wchodzi w skład rządu, polskie euro, ustawa o zatrudnieniu socjalnym 2018, namioty gospodarcze

yyyyy