Zapraszamy do Klubów Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-053/09-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Sokółka

Wartość ogółem: 380000

Wydatki kwalifikowalne: 380000

Dofinansowanie: 338100

Dofinansowanie UE: 323000

Nazwa beneficjenta: Gmina Sokółka

NIP beneficjenta: 5450004911

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

urząd pracy hrubieszów, logo solidarności, grzegorz siciarz, євро-2021, dofinansowania osp, hurtownia alkoholi lubin, polityka w polsce, lotnisko cpk, nowy ład: projekt ustawy pdf, grieg ncn, schody ewakuacyjne, praca piecki, na osi zaznaczono dwie liczby i ich średnią arytmetyczną, 60 tys dla małych gospodarstw 2022 warunki

yyyyy