„Zdaj maturę, rozwiń skrzydła!”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-049/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 114226,96

Wydatki kwalifikowalne: 114226,96

Dofinansowanie: 114226,96

Dofinansowanie UE: 97092,92

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

NIP beneficjenta: 7532127420

Kod pocztowy: 48-300

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

ii etap edukacyjny, linie kolejowe w polsce 2020, dofinansowanie dla młodych 2021, twoja firma, włodzimierz adamski, rekrutacja włocławek, zaskakującego, al jerozolimskie 123a golden floor, piosenka o politykach, lubieszyn przejście graniczne, dotacje 2014-2020, skierowania.nfz.gov.pl poznań, przykładem inwestycji finansowej są, trampolina krakow, czcionki windows, pcpr parczew, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021 gdynia, podmioty powiązane jednoosobową działalność gospodarczą, gmina kostomłoty

yyyyy