Zdobyć wiedzę – ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-004/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina:

Wartość ogółem: 2252073,4

Wydatki kwalifikowalne: 2252073,4

Dofinansowanie: 2252073,4

Dofinansowanie UE: 1914262,39

Nazwa beneficjenta: Powiat Inowrocławski

NIP beneficjenta: 5562247642

Kod pocztowy: 88-100

Miejscowość: Inowrocław

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

smieszne strony, opieka domowa nad osobami starszymi katowice, pandemia koronawirusa, jak założyć działalność gospodarczą 2019, tarnów al. solidarności 5-9, programy 2021, olga malinkiewicz rodzina, owa parp gov pl

yyyyy