Zdobyte umiejętności to klucz do przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-726/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Filipów

Wartość ogółem: 249982

Wydatki kwalifikowalne: 249982

Dofinansowanie: 249982

Dofinansowanie UE: 212484,7

Nazwa beneficjenta: Tomas Consulting S.A.

NIP beneficjenta: 5422961121

Kod pocztowy: 15-111

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014

leon i damian klinika, mapa kolejowa polski 2020, otrzymać po niemiecku, urząd pracy sejny, rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, budowa metra trocka, największy wydatek w życiu człowieka, europejski fundusz gwarancyjny, dofinansowanie do niani 2019, w kawiarnii, kraj preszowski, zrozumieć tekst zrozumieć człowieka 3 pdf, narodowa agencja programu erasmus+, asystent osoby niepełnosprawnej stawka godzinowa, rehabilitacja gorzów nfz

yyyyy