Ze szkołą za pan – brat na bis

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-217/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat mławski

Gmina: Lipowiec Kościelny

Wartość ogółem: 120000

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 120000

Dofinansowanie UE: 102000

Nazwa beneficjenta: Gmina Lipowiec Kościelny

NIP beneficjenta: 5691760028

Kod pocztowy: 06-545

Miejscowość: Lipowiec Kościelny

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat mławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/9/2013

Data zakończenia realizacji: 6/27/2014

skąd pozyskać pieniądze dla osp 2022, akapit 5 przeredaguj, kontrola szpital bielański, na osi pl, sanepid chełm, ministerstwo finansów e-mikrofirma, cda stażyści, dobre praktyki, przedsiebiorczosc.lodz.pl, plan ewaluacji wewnętrznej, pora na, zamiana prac społecznych na grzywnę wzór pisma, na diagramie przedstawiono jakie rodzaje smieci, cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. przed tą obniżką rower ten kosztował

yyyyy