Ze szkołą za pan – brat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-379/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat mławski

Gmina: Lipowiec Kościelny

Wartość ogółem: 119494,9

Wydatki kwalifikowalne: 119494,9

Dofinansowanie: 119494,9

Dofinansowanie UE: 101570,67

Nazwa beneficjenta: Gmina Lipowiec Kościelny

NIP beneficjenta: 5691760028

Kod pocztowy: 06-545

Miejscowość: Lipowiec Kościelny

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat mławski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013

inea płatność, koszty działań w dziedzinie bhp ponosi zawsze, marek durlik praktyka prywatna, oblicz podane wielkości przyjmując że pi równa się 3 14, lgd chełmno, darmowe euro za rejestrację 2022, wartości niematerialne i prawne przykłady

yyyyy