Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-275/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 322094,29

Wydatki kwalifikowalne: 322094,29

Dofinansowanie: 322094,29

Dofinansowanie UE: 273780,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Ożarów Mazowiecki / Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli

NIP beneficjenta: 1181743158

Kod pocztowy: 05-850

Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/27/2014

w związku z powyższym, podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kamila ćwik, śląski związek gmin i powiatów, klub pracy murowana goślina, rachunek uproszczony 2018 wzór, coś dla ciebie, tabliczka pamiątkowa, plakat zachęcający do chodzenia do kościoła, dialog motywujący schemat, członkowie uni europejskiej, przedszkole grodzisk mazowiecki, obwodnica południowa, promesa kredytu, opublikowano, szybka tura 2022, zapisano sumę 16 jednakowych składników, metropolia poznan

yyyyy