Zębowice – tutaj zostaję!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-054/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Zębowice

Wartość ogółem: 326300

Wydatki kwalifikowalne: 326300

Dofinansowanie: 326300

Dofinansowanie UE: 277355

Nazwa beneficjenta: Gmina Zębowice

NIP beneficjenta: 5761553241

Kod pocztowy: 46-048

Miejscowość: Zębowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

latarnik scenariusze lekcji, bs sławno logowanie, zamość, zamość, m. zamość, lubelskie, polska, liczba 42 stanowi 10 5 liczby, w tekście scharakteryzowano działania sądów z czasów, konferencja 25 marca online, proces ekstrakcji, włosy holo msp, poznan głowny, dotacja z pup 2021, 48 praw władzy pdf pobierz, dodatki do gazet 2021, koronawirus 15 czerwca, pożyczka unijna, g54 choroba objawy

yyyyy