„Zębowickie przedszkolaki”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-014/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Zębowice

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 59100

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Zębowice

NIP beneficjenta: 7511345809

Kod pocztowy: 46-048

Miejscowość: Zębowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

urzędy marszałkowskie, praca drawsko pom, wiadomoaci, dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2022, natężenie synonim, szprychy cpk, 31 października 2019 wolne, www rpo lubelskie pl, fundacja pomocy rodzinie człowiek w potrzebie, dotacje na stawy 2022, audyt obywatelski twarz, nowy tygodnik łobeski facebook, zagrożone województwa covid, polska flaga w pionie, budżet ue 2018, wydział komunikacji opole rejestracją wizyty, dofinansowanie na działalność gospodarczą, rynek w szczecinie, pup nakło nad notecią, tarcza 2022

yyyyy