Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-012/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Starogard Gdański

Wartość ogółem: 1005929,54

Wydatki kwalifikowalne: 1005929,54

Dofinansowanie: 975710

Dofinansowanie UE: 855040,11

Nazwa beneficjenta: Gmina Starogard Gdański

NIP beneficjenta: 5922079828

Kod pocztowy: 83-200

Miejscowość: Starogard Gdański

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

szybka nauka pro opinie, wraki samolotów w polsce, eklektyzm sjp, rof zus, nabór do szkół ponadgimnazjalnych małopolska, wzór na irr, priorytety co to, pierwszy urząd skarbowy telefon, bezrobocie definicja, wup rzeszow, wspieramy, ile polska dostanie z ue 2020, dotacje unijne dla firm jednoosobowych 2018, trening umiejętności społecznych karty pracy pdf, instrukcji nie załączono cały film cda, bo jak nie my to kto, dps dla psychicznie chorych, przykłady ankiet, miasto w powiecie opolskim

yyyyy