Zielone Przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-001/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Gmina: Bielice

Wartość ogółem: 1017802,2

Wydatki kwalifikowalne: 1017802,2

Dofinansowanie: 909095,2

Dofinansowanie UE: 865131,87

Nazwa beneficjenta: Gmina Bielice

NIP beneficjenta: 8531457386

Kod pocztowy: 74-202

Miejscowość: Bielice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryfiński / Powiat pyrzycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

szkolenie budowlane, kto ile dostał dopłat, opera strona startowa, urząd gminy włoszakowice, 21 mostów cda

yyyyy