Zielone przedszkole- radosny świat malucha

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-003/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Brzeg

Wartość ogółem: 226240

Wydatki kwalifikowalne: 226240

Dofinansowanie: 192304

Dofinansowanie UE: 192304

Nazwa beneficjenta: KRAFC Consulting Radosław Ciaś

NIP beneficjenta: 8862430808

Kod pocztowy: 49-300

Miejscowość: Brzeg

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

na sygnale odc 367, wielkie przekonanie eu, bezpłatne szkolenia dla nauczycieli warszawa, wskaźnik pai, dotacje dla osób po 50 roku życia 2019, tomasz tosza, pulsantis, rzs forum 2018, składki zus 2020 działalność gospodarczą tabela, wojewódzki plan gospodarki odpadami, transport rosja, program rolnicy z podlasia, urzad pracy jarocin, dawny żołnierz ciężkiej jazdy, baśniowy świat, szeroko rozumiane, dotacja z urzędu pracy na pracownika, kapital, bon zasiedleniowy 2021, fiszki polityki

yyyyy