Zielone przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-042/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Suwałki

Wartość ogółem: 143948

Wydatki kwalifikowalne: 143948

Dofinansowanie: 141069,04

Dofinansowanie UE: 119908,68

Nazwa beneficjenta: Fundacja ŹRÓDŁO

NIP beneficjenta: 8442247612

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

polski klimat, gorseciarka warszawa, nieprzyjemny zapach z ust u dziecka 6-letniego, stolin białoruś, stypendium mazowsze, humel.pl, pup leczna, projek, agata gal 2304, rozporządzenie z 7 kwietnia 2021, rządzą, gabin.pl, ekrajna, staropolska hrubieszów

yyyyy