Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-067/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Gmina: Lędziny

Wartość ogółem: 497761,42

Wydatki kwalifikowalne: 497761,42

Dofinansowanie: 490295

Dofinansowanie UE: 423097,21

Nazwa beneficjenta: Gmina Lędziny

NIP beneficjenta: 6461030597

Kod pocztowy: 43-143

Miejscowość: Lędziny

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

www.grybow.pl, najlepszy gilm, wydanie paczki do doręczenia hh, hodowlą królików dotacje

yyyyy