Zintegrowana wiedza – fundamentem przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-472/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Gmina: Pysznica

Wartość ogółem: 157819,19

Wydatki kwalifikowalne: 157819,19

Dofinansowanie: 157819,19

Dofinansowanie UE: 134146,31

Nazwa beneficjenta: Gmina Pysznica

NIP beneficjenta: 8652397341

Kod pocztowy: 37-403

Miejscowość: Pysznica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

poczta hybrydowa, zsmk wałbrzych, instytucje państwowe, wykorzystanie tik w edukacji wczesnoszkolnej, skala tinetti, odpowiedź na pismo wzór, upoważnienie do zawarcia umowy, druk zaliczki pdf, przedszkole święciechowa, rejestracja covid gov pl, hurtownia alkoholi limanowa, urząd pracy dobre miasto, znaki angielskie, euro punktacja, powiatowy urząd pracy w pułtusku, gorsenia łódź godziny otwarcia

yyyyy