Zintegrowany Program Wsparcia „Akademii Małego Księcia”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-200/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 878385

Wydatki kwalifikowalne: 878385

Dofinansowanie: 752885

Dofinansowanie UE: 639952,25

Nazwa beneficjenta: Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne – Stowarzyszenie w Chełmie

NIP beneficjenta: 5631094711

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

www.psd.hds.pl, szkoły jazdy lublin, łódź ogniskowa, polska slowacjs, polska ue, dziennik elektroniczny ciepłowody, gdzie jest najdluzsze metro, pwr rejestracja samochodowa, miasto konin, pytanie bez odpowiedzi, małe przedsiębiorstwo 2019, znana rola hańczy, multisport dla firmy jednoosobowej, jednostką samorządu terytorialnego definicją ustawa, 100 kzk gop, billboardy bytom

yyyyy