Zmieniamy się na lepsze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-056/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Godkowo

Wartość ogółem: 75592,6

Wydatki kwalifikowalne: 75592,6

Dofinansowanie: 75592,6

Dofinansowanie UE: 64253,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Godkowo

NIP beneficjenta: 5783106526

Kod pocztowy: 14-407

Miejscowość: Godkowo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/10/2014

Data zakończenia realizacji: 12/20/2014

wymień nazwy trzech grup tworzących społeczność średniowiecznego miasta, dotacje dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności 2021, wskaźnik inteligencji krzyżówka, zrozumieć tekst zrozumieć człowieka 2.2 pdf, wyjaśnij z jakiego powodu niektórym informacjom nadaje się klauzulę, granite von striegau, szukanie osób, sylwia przedzińska, wytyczne definicja, 801 gdańsk, w przewodzie pokarmowym człowieka występują różne substancje biorące pośredni lub, miasteczko śląskie praca, długość linii kolejowych w polsce 2016, 5 10 15 inowrocław, zagraniczne firmy w polsce, pstrokata, środki trwałe od jakiej kwoty 2020

yyyyy