Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Dubeninki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-041/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat gołdapski

Gmina: Dubeninki

Wartość ogółem: 174482,14

Wydatki kwalifikowalne: 174482,14

Dofinansowanie: 174482,14

Dofinansowanie UE: 148309,82

Nazwa beneficjenta: Gmina Dubeninki

NIP beneficjenta: 8471612184

Kod pocztowy: 19-504

Miejscowość: Dubeninki

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat gołdapski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

ukryta prawda odcinek 737, co to jest jednostka budżetowa, tryb z wolnej ręki, msp online, kurier iławski najnowsze wiadomości, rysunki przedstawiają wagi w równowadze, art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, e recepty, studium wykonalności, 71 661 75 55, pozyczkipodweksel, różnica wzrostu wizualizacja, us opole lubelskie, sztolnia zabrze

yyyyy