Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienie edukacji przedszkolnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-074/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Lubenia

Wartość ogółem: 87267,65

Wydatki kwalifikowalne: 87267,65

Dofinansowanie: 87267,65

Dofinansowanie UE: 74177,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka SOLANKA

NIP beneficjenta: 8133664476

Kod pocztowy: 36-043

Miejscowość: Sołonka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/2/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

stacja kontroli pojazdów bedlno, zbiornikom, szpital odc 757, boruto odc 223, nowoczesna szkoła, dofinansowanie kursu, własna działalność dofinansowanie, na serio, tlo msp, nie ma takich dwóch tekst, napisz zdania poprawnie pamiętaj o interpunkcji i pisowni rzeczowników wielką literą, serwis prawo i zdrowie, bogdan kasperek, kapitał kobiet, www.lasy

yyyyy