Znam – Rozumiem – Współdziałam

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-279/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 936116,34

Wydatki kwalifikowalne: 936116,34

Dofinansowanie: 936116,34

Dofinansowanie UE: 795698,89

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

NIP beneficjenta: 6340010147

Kod pocztowy: 40-098

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

biuro projektów europejskich, okręgi wyborcze stalowa wola, gov pl koronawirus, mup kielce kontakt, fundusz socjalny 2021 ile wynosi, język gif, dotacje z ue, prawo jazdy c+e z urzędu pracy 2018, 153 promyk nadziei, województwa lista, gorzej w gospodarce być nie może, urząd pracy w białobrzegach, publiczne prawo gospodarcze, podejście funkcjonalne, dotacje na działalność 2019, wiadomosci kghm, festiwal biegowy krynica 2019, spółdzielnia mieszkaniowa miechowice

yyyyy