Znam, wiem, potrafię – podniesienie jakości oświaty na terenie gminy Łapy – edycja II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-198/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Łapy

Wartość ogółem: 1092259

Wydatki kwalifikowalne: 1092259

Dofinansowanie: 1092259

Dofinansowanie UE: 928420,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Łapy

NIP beneficjenta: 5420004071

Kod pocztowy: 18-100

Miejscowość: Łapy

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

zatrudnienie pracownika dofinansowanie z unii 2021, cudzoziemiec cda 2017, ewid wałbrzych, urząd pracy wejherowo kontakt, tablica symboli, średnie kursy euro, tomasz wróblewski muzyk

yyyyy