Znam, wiem, potrafię – podniesienie jakości oświaty na terenie gminy Łapy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-083/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Łapy

Wartość ogółem: 820890

Wydatki kwalifikowalne: 820890

Dofinansowanie: 820890

Dofinansowanie UE: 697756,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Łapy

NIP beneficjenta: 5420004071

Kod pocztowy: 18-100

Miejscowość: Łapy

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/10/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

jak dostać dofinansowanie, powiatowy urząd pracy drawsko pomorskie, gpi rybnik, wup efs, forum doplaty 2021, termoizolacja dofinansowanie 2021, światowy dzień książki dla dzieci 2021, stare drewno na ścianę, pec hajnówka, producent domków letniskowych mazowieckie, gov spis, www.wiejskie życie.pl

yyyyy