Żorska Kraina Edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-014/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Gmina: M. Żory

Wartość ogółem: 824340,66

Wydatki kwalifikowalne: 824340,66

Dofinansowanie: 824340,66

Dofinansowanie UE: 700689,56

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Żory

NIP beneficjenta: 6511706371

Kod pocztowy: 44-240

Miejscowość: Żory

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013

pup dabrowa tarnowska, osiedle wiosna z filmu zachowaj spokój, granty dla stowarzyszeń, strzelec listopad 2019, zoologiczny talent, przedszkole 418, sekret piekna turek, finansowanie fundacji, lodz metro, prędkości pociągów w polsce, urząd miasta malbork praca, kurs cukierniczy za darmo, czy badanie pet może się mylić, i sokółka wiadomości bieżące, nie dotyczy skrót

yyyyy