Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-068/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Gmina: M. Żory

Wartość ogółem: 2183377,86

Wydatki kwalifikowalne: 2183377,86

Dofinansowanie: 2150627,19

Dofinansowanie UE: 1855871,18

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Żory

NIP beneficjenta: 6511001647

Kod pocztowy: 44-240

Miejscowość: Żory

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

lublin grottgera, liczby nie wiedzą skąd pochodzą pdf, jak zwiększyć litery w laptopie, feniks z popiołów, ok fb, s19 niedrzwica – kraśnik, wyspowe miasto wielkopolski, kondratowicza 19

yyyyy