Zostań inżynierem – miej pracę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-073/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Żywiec

Wartość ogółem: 426248,51

Wydatki kwalifikowalne: 426248,51

Dofinansowanie: 362311,23

Dofinansowanie UE: 362311,23

Nazwa beneficjenta: Gmina Żywiec/Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Żywcu

NIP beneficjenta: 5531048829

Kod pocztowy: 34-300

Miejscowość: Żywiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

kołłątaja gdynia, nowe rozporzadzenie od 15 grudnia, piotr mikołajczyk, zsp zamość, ponowna ocena oddziaływania na środowisko, 107 euro, 17.30 brutto ile to netto, 22 735 39 00, zoologiczny talent, pcpr kętrzyn, konkursy śledzimy, trasa wz łódz, praca gov pl login, kredyt na start działalności gospodarczej, dotacje z urzedu pracy na dzialalnosc 2021, bezrobotny, koszty nabycia nieruchomości

yyyyy