Zostań Omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców o kształceniu ogólnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-020/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina:

Wartość ogółem: 1827234,37

Wydatki kwalifikowalne: 1827234,37

Dofinansowanie: 1553149,21

Dofinansowanie UE: 1553149,21

Nazwa beneficjenta: Powiat Inowrocławski

NIP beneficjenta: 5562687660

Kod pocztowy: 88-100

Miejscowość: Inowrocław

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

zsz1 brzeg, europa logo, dofinansowania z urzędu pracy, działki wągrowiec, ustal, zadane pl, jak wypełnić pit/zg norwegia wzór, polski polityk, narysuj na planie krakowa trasę spaceru według opisu

yyyyy