Zwiększamy swoje szanse edukacyjne w Szkole Podstawowej w Romaszkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-225/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Rossosz

Wartość ogółem: 56695,26

Wydatki kwalifikowalne: 56695,26

Dofinansowanie: 47581,26

Dofinansowanie UE: 40444,07

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi RomaszkiMikciukTomasz, Parafiniuk Marcin MikciukTomasz, Parafiniuk Marcin

NIP beneficjenta: 5372498157

Kod pocztowy: 21-533

Miejscowość: Rossosz

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

kolonowskie, dotacje 2014 2020, rozporzadzenie 15 grudnia 2021, otwarcie s19, poratl podatkowy, do przodu, bgk kredyty dla firm, harmonogram wywozu śmieci swarzędz 2021, dofinansowanie na pracownika z urzędu pracy 2021, erecept.pl, apteka tesco opole, pe dziennik, pismo do zusu, dofinansowanie osp 2022, 21-044 trawniki, pup nakło nad notecią, sunector, jak wylaczyc klawisze trwale, portal podatkowy mf gov, urząd pracy w elblągu

yyyyy