Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-058/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Miedźna

Wartość ogółem: 500000

Wydatki kwalifikowalne: 500000

Dofinansowanie: 425000

Dofinansowanie UE: 425000

Nazwa beneficjenta: Gmina Miedźna

NIP beneficjenta: 6381642424

Kod pocztowy: 43-227

Miejscowość: Miedźna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

weksel inblanco, szczegółowy opis osi priorytetowych, tematy ankiet, stradivarius galeria łódzka, ukraina covid, tablica praca krakow, pobyt w dps a mieszkanie własnościowe, calzedonia marszałkowska, szkoła podstawowa 361 warszawa, korekta wniosku o dopłaty bezpośrednie 2019, www poniec pl, pup wrocław kontakt, szkoła podstawowa nr 4 łęczna, bytom bobrek, lasy gov mapa, pb wm konsultacje, dostepnosc, biorę pl rejestracja, czym pomalować skrzynie na warzywa, szewc sadyba, wup łódź power

yyyyy