Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Nowa Słupia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-054/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Nowa Słupia

Wartość ogółem: 1613000

Wydatki kwalifikowalne: 1613000

Dofinansowanie: 1371050

Dofinansowanie UE: 1251412,5

Nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”

NIP beneficjenta: 9591816613

Kod pocztowy: 25-001

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

starostwo powiatowe strzelce opolskie, dom opieki babice, rozkład materiału funkcjonowanie osobiste i społeczne, powiatowy urząd pracy wysokie mazowieckie, korytarze transportowe w polsce, śląski urząd marszałkowski, co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej, 60 tekst, urząd pracy myslenice, pensylwania rumunia, kolonowskie, kwalifikacja a 25, 887022959, lokalna grupa działania między odrą a bobrem, grupa reprezentatywna

yyyyy