Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w istniejącej placówce „Kubuś i przyjaciele” w gm Olecko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-013/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Gmina: Olecko

Wartość ogółem: 146480,41

Wydatki kwalifikowalne: 146480,41

Dofinansowanie: 124508,35

Dofinansowanie UE: 105832,1

Nazwa beneficjenta: P.H.U. EDKAR Edyta Karniej

NIP beneficjenta: 8471001919

Kod pocztowy: 19-400

Miejscowość: Olecko

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

przystanek łaskarzew, dotacji, praca gródek nad dunajcem, tabelą procentowego uszczerbku na zdrowiu rozporządzenie 2020, sprawozdanie os 5, pole centralne, największy człowiek w polsce, usc łask, praca 50 plus, gyncentrum piekary śląskie, ile masz lat po angielsku, zamzłom, pisma urzędowe rodzaje, polsska słowacja, kiedy głosowanie nad funduszem odbudowy, slupsk gdansk, najniższe iq w historii, chińskie ładowarki przegubowe

yyyyy