Życie da im szkołę – my proponujemy przedszkole.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-030/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kępiński

Gmina: Kępno

Wartość ogółem: 164462,2

Wydatki kwalifikowalne: 164462,2

Dofinansowanie: 139792,87

Dofinansowanie UE: 139792,87

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Uśmiech”

NIP beneficjenta: 6191939374

Kod pocztowy: 63-600

Miejscowość: Kępno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kępiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2008

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010

jak założyć filtr w excelu, opieka dzienna nad dziećmi, angio ct tętnic wieńcowych łódź, rok ważności w plusie, wzór deklaracji, waldemar buda gdzie mieszka, agroturystyka powidz, różnorodność biologiczna, jaki będzie wrzesień 2019, zatwierdzone, olsztyn jakie województwo, carrefour karta, projekty unijne dla przedszkoli 2021, wskaźnik finansowy, nawigacja głosowa

yyyyy